Декларация на потребителя при записване за обучение

I Декларирам, че:

 1. Информацията подадена от мен в регистрационния формуляр е вярна;
 2. Ако в деня на обучението нямам навършени 18 години, ще участвам само ако предоставя писмено съгласие за участие от родител/настойник/попечител;
 3. Участвам доброволно в обучението, съзнавам потенциалните рискове и нося отговорност за действията си, за живота и здравето си;
 4. Съм психически здрав;
 5. Здравословното и физическо ми състояние позволяват да участвам в обучението, като с участието си не извършвам действия, противопоказни на лекарско предписание;
 6. По време на обучението си, ще изпълнявам разпоредбите на организаторите, техните представители и органите на реда, касаещи незабавно прекратяване на участитето ми или друга разпоредба, имаща за цел да предпази здравето или живота ми, да ме предпази от нарушение на законите или да внесе необходима корекция за нормалното функциониране на обучението;
 7. Няма да търся отговорност от организаторите, в случай на травми от всякакъв вид, причинени по време на обучението;
 8. От мен и/или трети заинтересовани лица (включително родители, настойници, попечители, наследници) няма да бъдат извършвани действия, с които да се претендира изплащане на обезщетения от организаторите и/или партньорите на обучението за претърпени от мен вреди по време на или след участието ми в обучението;
 9. Аз или моите родители/настойници/попечители/наследници ще заплатим разходите за оказаната ми медицинска помощ, ако възникнат такива и няма впоследствие да претендираме за възстановяване на претърпени разходи от организаторите и/или партньорите на обучението.
 10. Съм прочел и разбирам съдържанието на декларацията, както и правилата за участие и и съм съгласен с тях, което потвърждавам с отметка при регистрацията си.

*За непълнолетни съгласие декларира родител/настойник/попечител.

II Давам съгласието си:

 1. Да получа лекарска помощ при нужда по време на обучението;
 2. Да бъда фото и видео заснеман по време на обучението и фото и видеоматериалите да бъдат публикувани и използвани с рекламна цел;
 3. Организаторите да съхраняват информация за мен – имена, дата на раждане, пол, посочено от мен населено място, име на отбор, телефонен номер, имейл адрес и други данни, изисквани от процедурата по регистрацията;
 4. Да получавам на електронната си поща информация от организаторите.

III Организаторът Бора Сейлинг ООД не носи отговорност за:

 1. Наранявания, контузии, травми от всякакъв характер, болестни състояния или смърт на участниците в обучението;
 2. Достоверността на въведената информация на потребителите при тяхната регистрация;
 3. Поведението на участниците в обучението по отношение на законите и разпоредбите в Република България и подчинението им на разпорежданията на органите на реда.

IV Правила:

 1. В обучението могат да вземат участие само физически здрави участници;
 2. Всеки участник трябва да се стреми да се съобразява с останалите участници и други хора, които се намират на и около мястото на обучение.
 3. До обучението се допускат само регистрирани участници, които са заплатили таксата си за участие и са получили потвърждение за регистрацията си;
 4. Участниците са длъжни да носят задължителната екипировка, изискана от организаторите;
 5. Участниците са длъжни да следват стриктно указанията на организаторите, техните представители и органите на реда;
 6. Организаторите имат право да променят мястото, часа и датата на обучението, ако има основателна причина и ако своевременно уведомят участниците;
 7. Такси за участие не се връщат, освен ако обучението не се състои по вина на организаторите;
 8. Участниците могат да сменят датата на която са се записали след като са платили таксата си, но само в определен от организаторите период, срещу допълнителна такса (ако такава е определена);
 9. Организаторите имат право да отменят, прекратят, както и да насрочат обучението на нова дата и на ново място при невъзможност да бъде проведено или заради рискове, свързани с природно бедствие, война, тежка гръмотевична буря, терористичен акт, ураган, въвеждане на извънредно положение или друга заплаха за живота на участниците, както и за избягване на разпространението на зарази;
 10. Всички участници са длъжни да се явят не по-късно от 30 минути преди началото на обучението;

V Препоръки:

 1. Препоръчително е сключването на застраховка;
 2. Участници, които са алергични към ухапвания от насекоми или към други алергии, които могат да срещнат сред природата, да носят в себе си противоалергично средство;
 3. Ако по време на участието ви се нуждаете от нещо (каквото и да е то), можете да попитате другите участници, организаторите и доброволците дали могат да ви услужат.