Политика за поверителност

Дата на влизане в сила: 10 май 2021 г.

Бора Сейлинг ООД („нас“, „ние“ или „нашите“) оперира http://borasailing.org, https://www.borasailing.org/training/ уебсайтове („Услугата“).

Тази страница Ви информира за нашите политики по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата Услуга, и за избора, който сте свързали с тези данни. Нашата Политика за поверителност се управлява чрез Free Privacy Policy и е в съответствие с българския Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни на Европейския съюз.

Ние използваме вашите данни, за да предоставим и подобрим Услугата. Използвайки Услугата, вие приемате събирането и използването на информация в съответствие с тази политика.

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да предоставим и подобрим нашата услуга за вас.

Видове събрани данни

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или идентификация („Лични данни“). Личната информация може да включва, но не се ограничава до:

 • Имейл адрес
 • Име
 • Възраст
 • Телефонен номер
 • Роден град
 • Бисквитки и данни за употреба
 • Данни за употреба

Може също така да събираме информация за достъп и използване на Услугата („Данни за използване“). Тези данни за използването могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано на тези страници, уникално идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Данни за проследяване и бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме дейността на нашата Услуга и да държим определена информация.

„Бисквитките“ са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемате бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

Сесийни бисквитки. Използваме сесийни бисквитки, за да управляваме нашата услуга.

Предпочитани бисквитки. Използваме „Предпочитани бисквитки“, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.

Бисквитки за сигурност. Ние използваме бисквитки за сигурност за целите на сигурността.

Използване на данни

Използваме събраните данни за следните цели:

 • За осигуряване и поддържане на Услугата
 • За да Ви уведомим за промени в нашата Услуга
 • За да ви позволя да участвате в нашите събития
 • За класиране на участниците в различни състезания и публикуване на резултатите
 • За да осигурим грижа и поддръжка на клиентите
 • За да предоставим анализ или ценна информация, за да можем да подобрим Услугата
 • За да наблюдавате използването на Услугата
 • За откриване, предотвратяване и адресиране на технически проблеми

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително личните данни, може да бъде прехвърлена и поддържана на компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези от вашата юрисдикция.

Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от представянето на такава информация, представлява вашето съгласие за прехвърляне.

Бора Сейлинг ООД ще предприеме всички разумно необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират безопасно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да се прехвърля личните ви данни до организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включително върху сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данни

Правни изисквания

Бора Сейлинг ООД може да разкрие вашите лични данни с добросъвестно убеждение, че такива действия са необходими за:

 • Да се ​​публикува предварителна програма и резултатите от състезанието
 • Да публикува истории и снимки от проведените събития
 • Да спазва законно задължение
 • За защита на правата или собствеността на Бора Сейлинг ООД
 • За предотвратяване или разследване на възможни нарушения във връзка със Услугата
 • За защита на личната безопасност на потребителите на Услугата или на обществеността
 • За защита от юридическа отговорност

Доставчици на услуги

Можем да наемем трети компании и физически лица, за да улесним нашата услуга („доставчици на услуги“), да предоставим услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с услугите, или да ни помогнем да анализираме как се използва нашата услуга.

Тези трети страни имат достъп до личните Ви данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

Анализ

Можем да използваме доставчици на услуги на трети страни за наблюдение и анализ на използването на нашата Услуга.

Google Analytics

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайтове. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.

Можете да се откажете от предоставяне на активността си в Услугата на разположение на Google Analytics, като инсталирате добавката за браузър за отказване от Google Analytics. Добавката не позволява JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя информация с Google Анализ за активността на посещенията.

За повече информация относно практиките за поверителност на Google, моля, посетете уеб страницата за поверителност и условия на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Връзки към други сайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към други сайтове, които не се експлоатират от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практики на сайтове или услуги на трети страни.

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Препоръчваме Ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

Можете също така да оттеглите съгласието си, че съхраняваме вашите персонални данни и да ни помолите да ги заличим, съгласно българския закон за защита на данните и GDPR.В този случай или Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля свържете се с нас:

На имейл: info@borasailing.org